Statsbudsjettet 2016

- Regjeringen legger frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi satser på samferdsel, kunnskap og forskning for å ta Norge trygt gjennom omstillingen. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet for barn som vokser opp i fattige familier, for rusavhengige,  og for voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen.

Pressemeldinger

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

–I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten, sier finansminister Siv Jensen.

Skattelettelser for omstilling og vekst

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016 er et viktig steg i en skattereform som skal fremme arbeid, aktivitet og omstilling. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, investere og spare.

Tiltakspakke for økt sysselsetting

- Vi er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet, sier finansminister Siv Jensen. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Provenyendringer

ProvenyendringerAnslåtte provenyvirkninger av det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget for 2016 (oppdatert 15. desember)

Skattesatser 2016

Skattesatser 2016Vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2015 og 2016
(oppdatert 15. desember)

Avgiftssatser 2016

Avgiftssatser 2016Vedtatte avgiftssatser for 2015 og 2016 (oppdatert 15. desember)

Fylkesoversikt

FylkesoversiktFå oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke

Fordelingsvirkning

FordelingsvirkningFordelingsvirkning av det vedtatte skatteopplegg
(oppdatert 15. desember)

Trinnskatt

TrinnskattSlik beregnes skatt på inntekt i 2015 og 2016 (oppdatert 8. januar 2016)

Norges første statsbudsjett

Norges første statsbudsjettStatsbudsjettet for årene 1816, 1817 og 1818

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsbudsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2016

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2016, som legges ut i Excel- og Html-format

Finansdepartementet på regjeringen.no

Finansdepartementet på regjeringen.noØnsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider