Norges første statsbudsjett

I år er det 200 år siden finansminister Wedel Jarlsberg la fram det første forslag til statsbudsjett for den nye nasjonen Norge. Forslaget var for årene 1816, 1817 og 1818 og ble behandlet i statsråd 27. november 1815. Deretter ble budsjettet sendt til Stockholm der kong Carl 13. bemyndiget den norske regjeringen til å legge det fram for Stortinget. Det skjedde 14. desember 1815.

Finansdepartementet markerer 200-års jubileet med budsjettet i to versjoner, en transkribert utgave fra Stortingstidende fra 1822 og en versjon i moderne språkform, tilrettelagt av Bente Engelsen. Her vil du også se faksimiler av det håndskrevne originaldokument. I tillegg presenteres også originaldokumentet.

Forfatter Karsten Alnæs har skrevet en dybdeartikkel som setter Norges første statsbudsjett inn i sin historiske samtid, og på denne siden finner du også hans Aftenposten-kronikk om samme tema.

 Norges første statsbudsjett Norges første statsbudsjett, særtrykk til Statsbudsjettet 2016