Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 556 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  Riksveginvesteringer Publisert: 17.11.2015 09:10
 • Svar på spørsmål 423 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Riksveginvesteringer Publisert: 17.11.2015 09:09
 • Svar på spørsmål 560 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015

  Samkjøringsappen «Hentmeg»,

  Publisert: 17.11.2015 09:09
 • Svar på spørsmål 412 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Livsløpskostnader for EMA over 15 år Publisert: 12.11.2015 15:28
 • Svar på spørsmål 411 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Livsløpskostnad for EMA under 15 år Publisert: 12.11.2015 15:15
 • Svar på spørsmål 555 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  Riksveginvesteringer Publisert: 12.11.2015 15:15
 • Svar på spørsmål 422 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Drift og vedlikehold av riksveger Publisert: 11.11.2015 16:41
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  E16 Filefjellprosjektet Publisert: 11.11.2015 16:41
 • Svar på spørsmål 219 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 03.11.2015
  Bemanning ved akuttmottak og ordinære mottak Publisert: 11.11.2015 13:26
 • Svar på spørsmål 336 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Satsene på 2015-nivå Publisert: 11.11.2015 13:25
 • Svar på spørsmål 335 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Innsparing på kutt i stønader Publisert: 11.11.2015 13:25
 • Svar på spørsmål 353 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Kvalitetsforskrift barnevernsinstitusjoner Publisert: 10.11.2015 16:28
 • Svar på spørsmål 352 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Bemanning i omsorgssentrene Publisert: 10.11.2015 16:28
 • Svar på spørsmål 283 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.10.2015
  Fylkesvise fordeling av de totale nasjonale transportmidlene Publisert: 10.11.2015 16:28
 • Svar på spørsmål 418 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Anslåtte statlige utgifter de første ti år tilknyttet EMA over 15 år Publisert: 10.11.2015 16:28
 • Svar på spørsmål 417 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Anslåtte statlige utgifter de første 10 år tilknyttet EMA under 15 år Publisert: 10.11.2015 16:27
 • Svar på spørsmål 245 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 12.10.2015
  Forsert utbygging av samferdselsprosjekter Publisert: 10.11.2015 16:27
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 12.10.2015
  Frivillige organisasjoner innen transport Publisert: 10.11.2015 16:27
 • Svar på spørsmål 521 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  Stønad for hjemreise til opprinnelsesland Publisert: 10.11.2015 16:27
 • Svar på spørsmål 333 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2015
  Kompensasjonsgrad uføretrygd per prosentpoeng reduksjon Publisert: 10.11.2015 16:12
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 09.10.2015
  To nye såkornfond Publisert: 10.11.2015 15:11
 • Svar på spørsmål 121 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 09.10.2015
  Proveny refusjonsordningen og rederibeskatning Publisert: 10.11.2015 15:09
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.10.2015
  Tvangsreturer Publisert: 10.11.2015 15:04
 • Svar på spørsmål 212 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.10.2015
  Nye barnehageplasser for småbarn Publisert: 10.11.2015 15:02
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 22.10.2015
  Hyppigere togavganger Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen Publisert: 10.11.2015 14:55
 • Svar på spørsmål 196 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  FNs reformarbeid Publisert: 10.11.2015 14:50
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2015
  Konsulentbruk i staten Publisert: 10.11.2015 14:47
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 08.10.2015
  Dobbel permisjon til tvillingforeldre Publisert: 10.11.2015 14:44
 • Svar på spørsmål 21 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 08.10.2015
  Lovbestemt parterapi Publisert: 10.11.2015 14:42
 • Svar på spørsmål 558 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  Utbygging av landstrøm Publisert: 10.11.2015 14:11
 • Svar på spørsmål 559 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015

  Enova

  Publisert: 10.11.2015 14:11
 • Svar på spørsmål 350 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Bekymringsmeldinger angående enslige, mindreårige asylsøkere Publisert: 10.11.2015 14:06
 • Svar på spørsmål 561 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.11.2015
  Samkjøring Publisert: 10.11.2015 14:06
 • Svar på spørsmål 221 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 03.11.2015
  Minimumsbemanning på transittmottak Publisert: 10.11.2015 08:50
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Forsvarlig omsorg for enslige, mindreårige asylsøkere Publisert: 10.11.2015 08:46
 • Svar på spørsmål 331 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Reversere kutt i stønader Publisert: 10.11.2015 08:46
 • Svar på spørsmål 223 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 03.11.2015
  Bemanningsnorm i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak Publisert: 10.11.2015 08:46
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 03.11.2015
  Bemanningsnorm i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere Publisert: 10.11.2015 08:46
 • Svar på spørsmål 127 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 09.10.2015
  Andel bistand til Syria Publisert: 09.11.2015 13:11
 • Svar på spørsmål 425 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 03.11.2015
  Kystverket - driftsutgifter Publisert: 09.11.2015 13:10
 • Svar på spørsmål 390 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Konsekvenser av bistand Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 389 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Bærekraftsmålene Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 388 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Samarbeid om retur Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 387 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Andre lands bistand Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 386 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Meningsmåling bistand Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 385 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Norad Publisert: 09.11.2015 13:07
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Andel BNI Publisert: 09.11.2015 13:06
 • Svar på spørsmål 383 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Landbruksforskning Publisert: 09.11.2015 13:06
 • Svar på spørsmål 382 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  UNHCR og UNRWA Publisert: 09.11.2015 13:06
 • Svar på spørsmål 381 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 03.11.2015
  Menneskerettigheter og demokrati Publisert: 09.11.2015 13:06