Finansdepartementet (FIN)

Meld. St. 1

(2015–2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format