Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S (Gul bok)

(2015–2016)

Statsbudsjettet 2016

Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format