Klima- og miljødepartementet (KLD)

Prop. 1 S

(2015 – 2016)

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format