Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Kystforvaltning
  Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen.

 • I bevilgningsforslaget vises det til at det i Nasjonal transportplan for 2014-2023 er det satt av inntil 200 millioner i statlige midler i planperioden til å oppgradere og bygge ny havneinfrastruktur i Longyearbyen, med utgangspunkt i en kostnad på 400 millioner kroner.

  Det er videre lagt til grunn at prosjektene eventuelt realiseres med bidrag fra lokale aktører og privat næringsvirksomhet. Kystverket vil gis i oppdrag å vurdere blant annet konsepter foreslått av Longyearbyen lokalstyre. Kystverket skal også gis i oppdrag å utrede og vurdere andre aktuelle konsepter for oppgradering av havneinfrastrukturen, går det fram av budsjettforslaget.

 • Sysselmannens tjenestefartøy
  Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til å utvide sesongen for Sysselmannens tjenestefartøy fra 6 til 9 måneder. Dette vil styrke og tilpasse Sysselmannens oppgaver innen rednings- og sikkerhetsområdet, og forsterke nødvendig inspeksjon og oppsyn med den økende trafikken til havs og rundt øygruppa

 • Havneprosjektering
  Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner under Samferdselsdepartementets budsjett til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen.

 • Energiverket i Longyearbyen
  Regjeringen foreslår at det i 2016 blir bevilget 10 millioner kroner som statens del av utgiftene til rehabilitering av Longyearbyen energiverk. Utgiftene til rehabiliteringen for årene 2016–2018 dekkes som et spleiselag der staten dekker 2/3 av utgiftene og Longyearbyen lokalstyre 1/3 av utgiftene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold av statens boliger på Svalbard, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.