Revidert budsjett 2018 legges frem tirsdag 15. mai kl. 10:45