Spørsmål til skattemeldingen

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 120 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.02.2016

  Vurdering av økte kapitaldekningskrav

  Publisert: 08.04.2016 12:39
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 04.03.2016
  Unnta utbytte fra børsnoterte aksjer og verdipapirfond fra oppjustering Publisert: 15.03.2016 09:02
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Insentiver for lavinntektsgrupper

  Publisert: 15.03.2016 09:01
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utenlandsk kapital fordelt etter bedriftsstørrelse og geografisk område

  Publisert: 04.03.2016 11:10
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utdypende svar på spørsmål 24 om aksjeinvesteringer i Norge

  Publisert: 04.03.2016 11:10
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utdypende svar på spørsmål 19 om minstefradrag i eierinntekt

  Publisert: 04.03.2016 11:10
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utdypende svar på tidligere spørsmål 20. Det bes også om at det gjøres en vurdering av muligheten for å innføre en lavere prosentsats for formuesverdi for norske (f.eks. 50 prosent) enn for utenlandske aksjer (f.eks. 80 prosent) i formueskatten.

  Publisert: 04.03.2016 11:10
 • Svar på spørsmål 118 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utdyping av svar på spørsmål 69 (provenyeffekt av å oppheve taxfree-ordningen)

  Publisert: 04.03.2016 07:59
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Redusert mva for servering

  Publisert: 03.03.2016 16:16
 • Svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 24.02.2016

  Utdypende svar på spørsmål 79 (ang. grensen for toll- og avgiftsfri import)

  Publisert: 03.03.2016 15:48
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 11.01.2016

  Formuesskatt - flytting fra Norge

  Publisert: 02.02.2016 10:39
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Likviditetsutfordringer som følge av formuesskatten Publisert: 01.02.2016 13:06
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Hvor stor skattelette får små og mellomstore bedrifter

  Publisert: 28.01.2016 11:15
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Aksjeinntekter fra lavskatteland Publisert: 28.01.2016 09:42
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016
  Fordeling av selskapsskattelette etter eierskap Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Virkning av merverdiavgift på finanstjenester kombinert med økt utbytteskatt Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Konsekvenser av internasjonal transaksjonsskatt Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Konsekvenser av transaksjonskatt Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Virkning av en transaksjonsavgift på verdipapirmarkedene Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Utforming av transaksjonsskatt Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 59 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Satsreduksjon og norsk eierskap Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Geografisk fordeling av selskapsskatten

  Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Utenlandsk kapital i norske bedrifter

  Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Referanserente for skjermingsrenten

  Publisert: 28.01.2016 09:33
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Effekt av utbytteskatt på investeringer Publisert: 26.01.2016 08:39
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Vurdering av overveltning Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Overskuddsflytting fordelt på bransjerog bedriftsstørrelse Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Effekt av redusert selskapsskatt på overskuddsflytting Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Grunnrenteskattens virkning på investeringer Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Virkning for vannkraftkommuner Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Vurdering av alternative referanserenter for skjermingsrenten Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Proveny og fordelingseffekt ved harmonisering av CO2-avgift

  Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Proveny av ACE i stedet for skjermingsfradrag

  Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Proveny av ACE

  Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Aksjeinvesteringer i Norge

  Publisert: 26.01.2016 08:28
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Oversikt over EATR i ulike land per saldogruppe Publisert: 25.01.2016 10:12
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 11.01.2016
  Tilgang til kapital i vekstfasen Publisert: 25.01.2016 10:02
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Leterefusjon for petroleumsvirksomhet

  Publisert: 25.01.2016 10:02
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Grunnrentebeskatning for mineralnæringen og fiske

  Publisert: 25.01.2016 10:02
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016
  Øke barnetrygden - fordelingseffekt Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Innretning av skatte- og avgiftssystemet på finanstjenester Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Vurdering av overveltning av mva. på finansielle tjenester Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Alliansens modell for formuesskattefritak for arbeidende kapital Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Redusert selskapsskatt og konkurransevridning Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016
  Minstefradrag i eierinntekt Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Formuesskatt for eiere av unge selskaper Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Næringslivets tilgang på risikokapital

  Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.01.2016

  Fjerne fradrag i eierinntekt

  Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.01.2016

  Skatteendring i perioden 2013-2016

  Publisert: 25.01.2016 10:01
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.01.2016
  Kildeskatt på renter Publisert: 22.01.2016 13:34
 • 1 2 3 4 5 > »