Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aksjonærlån

Regjeringen foreslår at lån fra selskap til personlig aksjonær skal beskattes som utbytte på aksjonærens hånd.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 5.1