Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 202,5 milliarder kroner til alderspensjon i 2016. Det er en økning fra saldert budsjett 2015 på 12,3 milliarder kroner, eller 6,5 prosent.

Se også stikkordet Grunnbeløp.

Fra 2015 til 2016 anslås det at gjennomsnittlig antall mottakere av alderspensjon vil øke med om lag 26 000 personer, til om lag 882 000.

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011, men antas å øke noe svakere framover.