Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Amatørteater

Det frivillige kulturlivet er et viktig område for Regjeringen og departementet er opptatt av å sikre god forvaltning av den statlige støtten på området. Amatørteaterfeltet har i løpet av den siste tiden vært under en organisatorisk endring etter at Norsk teaterråd ble vedtatt avviklet i august 2015. Flere av organisasjonene har gått sammen i to grupperinger og skal bidra til å fordele tilskudd i en tre-årsperiode. Hele feltet anses ivaretatt når den nye ordningen er virksom fra og med september 2015.

Den samlede bevilgningen til amatørteater- og frivillige teaterformål utgjør 20,5 millioner kroner i 2016. Av bevilgningen foreslås det fordelt driftstilskudd til følgende: 0,8 millioner kroner til Buskerud Teater, 2,5 millioner kroner til Norsk Revyfaglig Senter, 2,2 millioner kroner til Hålogaland Amatørteaterselskap, 3 millioner kroner til Vestlandske Teatersenter og 0,3 millioner kroner til Landsforbundet Teatrets Venner. Det resterende av bevilgningen vil bli fordelt senere.

LNU forvalter Frifond teater og videreformidler disse midlene til lokal aktivitet.