Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Antibiotikaresistens

Regjeringen foreslår å forsterke arbeidet mot antibiotikaresistens med 7 millioner kroner. Midlene skal gå til økt forskning og kunnskapsutvikling knyttet til antibiotikaresistens i landbruket.

Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens ble vedtatt i sommer. Globalt er antibiotikaresistens et betydelig og voksende problem, som medfører økt dødelighet og store kostnader for helsevesenet.

Norge har i dag en gunstig situasjon innen mattrygghet, som følge av blant annet god dyrehelse og Europas laveste antibiotikaforbruk i husdyrproduksjonen.