Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 34,9 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2016. Dette er en økning på 0,8 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2015.

Økte utgifter forklares i hovedsak av effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp. Se også stikkordet Grunnbeløp.

Det er ventet fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2016. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 150 000 i 2015 og om lag 146 700 i 2016.