Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen har lagt fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet har en viktig rolle i oppfølgingen av tiltakene, og samarbeider nært med politiet, skatteetaten og andre offentlige etater. Formålet med satsingen er å redusere grove brudd på arbeidsmiljøregelverket og fremme like konkurransevilkår for seriøse aktører.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet følges opp av mange departementer.

Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet