Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

I 2014 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 734 000 personer, en økning fra året før på 30 000 personer, eller 1,1 prosent. Samlet sett anslås en vekst i arbeidsstyrken på 1,3 prosent i 2015 og 0,6 prosent i 2016.

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 2.2