Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arkiv

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arkivverket med 2 millioner kroner.

Regjeringen legger opp til at arkivprosjektet på Tynset innrettes slik at de mest arbeidskraftintensive funksjonene (digitaliseringsvirksomheten) legges der, mens permanent oppbevaring av papirarkiver lokaliseres annetsteds.