Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

BSU

Regjeringen foreslår å øke det samlede sparebeløpet i BSU fra 200 000 kroner til 300 000 kroner fra 2016.

Det maksimale årlige sparebeløpet skal fortsatt være 25 000 kr.

Les mer i Prop. 1 LS (2015─2016) kapittel 5.6.