Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom - ungdomslos

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom med 20 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2015. Det ble bevilget 10 millioner kroner til formålet i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Tilskuddsordningen skal hindre at ungdom dropper ut av videregående skole ved å sikre tett individuell oppfølging. Målgruppen for tiltaket er sårbar ungdom i alderen 14-23 år som er i risikosonen for å falle utenfor skole eller arbeid.

Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017).

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.