Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom –modellkommuneforsøket

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av Modellkommuneforsøket med 19 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2015. Midlene skal gå til kommuner slik at de kan utvikle modeller for oppfølging av barn av psykisk syke og rusmisbrukere. Det ble etablert en egen tilskuddsordning til dette formålet i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017).

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet