Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage - private

Målet om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager blir nådd i 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner for å likebehandle private barnehager med de offentlige. Det betyr at tilskuddet til private barnehager økes fra 98 til 100 prosent av det de kommunale får. Samtidig vil Regjeringen gjennomføre endringer i beregning av tilskudd til pensjons- og kapitalkostnader for å få bedre samsvar mellom kostnadene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager.