Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – informasjonsarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet. Målet er å få flere barn fra familier med lav inntekt og med minoritetsspråklig bakgrunn til å gå i barnehagen.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager.