Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – kvalitet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagene med 160 millioner kroner i 2016. Totalt foreslås over 440 millioner kroner bli brukt på tiltak som fremmer økt kvalitet i barnehagene neste år.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager.