Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern - hjelpetiltak

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner slik at loven om utvidet adgang til å pålegge foreldre å motta hjelpetiltak fra barnevernet kan tre i kraft 1. april 2016.

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.