Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – aktivitetsvekst

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 87 millioner kroner. Det forventes fortsatt aktivitetsvekst i det statlige barnevernet i 2016. Midlene skal dekke kjøp av private barnevernstiltak.

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.