Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Beredskapssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser.

Konseptvalgutredningen anbefaler at det etableres et beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser på Grønmo i Oslo, med Taraldrud i Ski kommune som alternativ løsning. Begge disse lokaliseringene vurderes i det videre arbeidet. Forprosjekteringen avsluttes med ekstern kvalitetssikring, og Regjeringen vil ta stilling til alternativ etter at den er gjennomført.