Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bosetting – flyktninger

Regjeringen foreslår å styrke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal stimulere til høyere bosetting i kommunene.

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.