Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med om lag 205 millioner kroner til å følge opp endringen i pasient- og brukerrettighetsloven. Det ble bevilget 300 millioner kroner som en del av kommunenes frie inntekter i 2015. Lovendringen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med stort og langvarig behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven.