Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNI for Norge 3 221 milliarder kroner i 2014. I 2015 anslås BNI til 3 252 milliarder kroner, mens anslaget for 2016 er 3 376 milliarder kroner.

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, vedleggstabell 1.33