Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bytteforhold

Bytteforholdet er definert som forholdet mellom eksportpriser og importpriser og er indirekte et inntektsmål for et land.

I årene etter årtusenskiftet opplevde Norge en gunstig utvikling i bytteforholdet. Oljeprisen steg kraftig, og prisene på mange importvarer falt. Siden i fjor sommer har bytteforholdet falt som følge av lavere oljepris.

Les mer om i Nasjonalbudsjettet 2016, kapittel 2