Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår flere tiltak for å fremme CO2-håndtering.

I tillegg til arbeidet med å videreutvikle teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM), foreslås det å øke bevilgningen til CLIMIT-programmet med 30 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å bevilge 80 millioner kroner til videre studier av muligheter for et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge.

Studiene skal bidra til å få et reelt bilde av kostnader, risiko og nytte av de CO2-håndteringsprosjektene idéstudien har identifisert.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet