Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og går i dag til femten mottakerland i EU. Forhandlingene med EU om EØS-midler for 2014-2021 ble påbegynt i januar 2014 og sluttført 17. juli 2015. Bevilgninger for denne perioden vil ikke komme som del av statsbudsjettet for 2016, men blir fremmet i egen proposisjon etter at avtalen er undertegnet.