Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EU-programmer

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i 11 av EUs programmer i perioden 2014-2020. I 2014 bidro Norge med 306 millioner euro (ca. 2,58 milliarder kroner) til programsamarbeidet. Bidraget forventes å øke til nærmere 380 millioner euro i 2015 og 381 millioner euro i 2016, siden man er i oppstarten av perioden hvor mye av midlene forpliktes. Horisont 2020 og Erasmus+ utgjør omtrent 80 prosent av innbetalingene.