Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EU

Samarbeidet med EU er avgjørende for å ivareta norske interesser på utvalgte områder. EØS-avtalen er bunnplanken i samarbeidet og sikrer at Norge nyter godt av fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Den gir norske bedrifter adgang til et hjemmemarked med 31 land og 500 millioner mennesker. Se også stikkord EØS-midlene og EU-programmer.