Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Egenandeler

Regjeringen foreslår at egenandelstakene ikke endres. Det betyr at de med store helseutgifter og som oppnår frikort, får en reell nedgang i utgiftene til egenandeler.

Egenandelene øker i sum tilsvarende forventet prisvekst. Egenandelene for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk og lab/røntgen økes med 8 prosent 1. juli. Dette tilsvarer en økning på 4 prosent for året under ett. Egenandelene for pasientreiser, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet økes med 8 prosent fra 1. januar. For blå resept endres den prosentvise egenandelen fra 38 til 39 prosent fra 1. januar. Dette tilsvarer en økning på 2,6 prosent. Maksimal egenandel på blå resept endres ikke.