Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift − skip i næringsvirksomhet

Regjeringen foreslår å innføre redusert elavgiftsats for strøm fra land til skip i næringsvirksomhet. Forslaget vil stimulere til overgang til elektrisitet framfor bruk av olje i skipsfarten.

Les mer i Prop. 1 LS (2015−2016) kapittel 9.6.