Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift – store datasentre

Regjeringen foreslår å innføre redusert elavgiftssats for datasentre med uttak over 5 MW. Forslaget legger til rette for etablering av ny virksomhet i Norge.

Les mer i Prop. 1 LS (2015−2016) kpittel 9.6.