Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift

Regjeringen foreslår å prisjustere avgiften på elektrisk kraft.

Redusert sats anses forenlig med EØS-avtalen dersom den ikke er lavere enn minstesatsen i EUs energiskattedirektiv. På grunn av svak krone må den reduserte satsen settes opp til 0,48 øre per KWh.

Les meri Prop. 1 LS (2015−2016) kapittel 9.6.