Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enøk

Regjeringen foreslår at støtten til energieffektiviseringstiltak i private husholdninger (Enovatilskuddet) kan gis som et skattefradrag.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 5.10.