Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enslige mindreårige asylsøkere

Regjeringen foreslår å styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 millioner kroner. Tilskuddet skal stimulere til høyere bosetting av enslige, mindreårige flyktninger i kommunene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere med 3 millioner kroner som en følge av at Folkehelseinstituttet overtar ansvaret for gjennomføring og utvikling av kunnskap og metoder på området i løpet av 2016.