Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Etablerertilskudd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til etablerertilskuddsordningen under Innovasjon Norge med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Se også Tiltakspakke for økt sysselsetting

Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial.