Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Etterretningstjenesten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner for å gjennomføre en nødvendig teknologisk og kapasitetsmessig modernisering som skal gjøre tjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Samlet bevilgning til Etterretningstjenesten blir 1 552 millioner kroner.

Etterretningstjenesten vil i 2016 fortsatt prioritere å følge opp utviklingen i Russland og nordområdene. Midtøsten og Nord-Afrika vil også vektlegges. I tillegg vil Etterretningstjenesten følge utviklingen av internasjonale islamistiske nettverk og høyreekstreme miljø i et Europa preget av stadig mer sosial og økonomisk uro. Utviklingen i blant annet Ukraina og Midtøsten vil kreve økt oppmerksomhet. Etterretningsstøtte til norske styrker i internasjonale operasjoner vil også i 2016 være en sentral oppgave for Etterretningstjenesten.

I 2016 settes Etterretningstjenesten nye fartøy, F/S Marjata, i drift. Dette vil gi en betydelig kapasitetsøkning sammenlignet med det tidligere fartøyet.

Arbeidet med å videreutvikle og utdype samarbeidet mellom Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fortsetter i 2016.