Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

F-35 kampfly

I budsjettforslaget for 2016 foreslår regjeringen en en samlet bevilgning på 8,6 milliarder kroner for å finansiere den videre anskaffelsen av F-35 kampfly med baseløsning.

Stortinget vedtok våren 2012 at Forsvarets struktur skal inneholde inntil 52 kampfly av typen F-35 Joint Strike Fighter. Anskaffelsen skal gjennomføres i perioden mellom 2015 til 2024. Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 22 fly, inkludert fire fly til treningsformål. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2016 at fullmakten til å bestille fly økes til 28 fly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester.

Kombinasjonen av F-35 og missilet Joint Strike Missile (JSM), utviklet i Norge, vil utgjøre en betydelig forbedring av den norske krigsforebyggende terskelen. Stortinget vedtok våren 2014 at utviklingen av JSM-missilet skulle fullføres, og at missilet skal integreres på F-35.