Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fattigdom – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å bidra til at barn og unge fra inntektsfattige familier kan ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet