Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmformidling - tilskudd

Departementet foreslår i filmmeldingen en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk.

Det opprettes en ny tilskuddsordning for filmformidling. Norsk filminstitutt skal forvalte ordningen.

Som et ledd i omleggingen foreslår departementet samtidig at film- og videogramavgiftene som i dag tilfaller Norsk kino- og filmfond (NKFF), i stedet inntektsføres på statsbudsjettet.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet