Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmstøtte- insentivordning

Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til en ny insentivordning for film- og tv-produksjoner i 2016. Produksjonsselskaper som kvalifiserer til å motta støtte vil få refundert en andel av innspillingskostnadene påløpt i Norge.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet