Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finans og forsikring – opplysningsplikt

Regjeringen foreslår å endre reglene om opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet. Forslaget rydder i lovbestemmelser i ligningsloven, i tillegg til endringer som følge av at Norge har forpliktet seg til å gjennomføre OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, kjent som «Common Reporting Standard» (CRS).

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 18.