Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskeriforskningsavgift

Regjeringen foreslår å øke fiskeriforskningsavgiften fra 1,2 til 1,35 prosent i 2016. Fiskeriforskningsavgiften gjør at fiskerne medfinansierer fiskeriforvaltningens utgifter til forskning og overvåking.

Avgiften er på førstehåndsverdien av fisk. Den økte satsen vil øke inntektene med 22,1 millioner kroner.

For å styrke ressursforskningen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Havforskningsinstituttet tilsvarende.

I tillegg anslås det at inntektene øker med 25,4 millioner kroner på grunn av endrede anslag for førstehåndsverdien av fisk, slik at samlet avgiftsinntekt i 2016 anslås til 198,5 millioner kroner.