Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forebygging av flom- og skredskader med om lag 190 millioner kroner. Økt bevilgning skal blant annet gå til oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014.

Videre skal 100 millioner kroner benyttes til forsering av kartleggings- og flomsikrings­tiltak i 2016 som et av flere tiltak fra Regjeringen for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. Les også om tiltakspakken.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.