Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktninger fra Syria

Regjeringen foreslår at Norge tar imot 3 000 kvoteflyktninger fra Syria i 2016. Regjeringen foreslår en totalkvote på 3 120 plasser, hvorav 3 000 forbeholdes syriske kvoteflyktninger.

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til uttak og ankomst av syriske kvoteflyktninger i 2016.